Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Стаття в газеті "Хлібороб" від 14 жовтня 2016 року.

22 листопада 2016, 09:46

                            Аналіз результатів опитування громадян (відвідувачів суду),

проведеного за допомогою анкет  у серпні 2016 року.

Загальна площа будівлі Вовчанського районного суду Харківської області складає 1311,8 кв. м., містить 5 залів судових засідань. Станом на 01 серпня  2016  року штат суду складали 5 суддів (фактично працюють 3 судді), керівник апарату та 21 працівник апарату суду. Кількість справ, що перебувала в цей момент на розгляді 1563(1403).

 Аналіз проводиться  у порівняні  з даними проведеного опитування громадян у травні 2015 року, з тих самих питань, показники якого будуть зазначені у дужках.

Більшість опитаних – жінки 63 % (50,6%), чоловіків - 37 % (49,4%). Найбільш представлені респонденти з повною вищою освітою 77% (53,2%), з яких 57% (32,5%) мають вищу юридичну освіту.

53% (64,9%) респондентів представляють в суді особисто себе, 46% (25,1%) - інтереси інших осіб (є адвокатами, юрисконсультами, представниками сторін, прокурорами тощо). Для 50 % (40,3%) опитаних - це перший судовий процес, 2-5 разів були учасниками процесу 20 % (35,1%) респондентів, 30 % (24,7%) - брали участь у судовому процесі 6 разів і більше.

60 % (44,2%) відвідувачів - учасники цивільного процесу, 23 % (46,8%) - учасники кримінального процесу,  10 % (2,6%) - учасники адміністративного процесу, 7 % (6,5%) - учасники справ про адміністративні правопорушення.

У 20 % (20,8%) респондентів розгляд справи ще не розпочато, у 47 % (44,2%) - справа знаходиться на стадії розгляду, у 33 % (35,1%) - розгляд справи завершено.

Третина опитаних - 33% (35,1%) є цілком обізнаними з роботою суду, ще 47% (48,6%) - загалом обізнані, 17 % (10,8 %) - майже не обізнані, а 3 % (5,4%) - зовсім нічого не знають про роботу суду та суддів.

Переважна більшість респондентів 97% (95,7%) в цілому оцінили якість роботи Вовчанського районного суду Харківської області на «добре» або «відмінно», а 3 % вибрали  «9» - не побажали відповідати. Інших відповідей не було зазначено. Тоді як у 2015 році  2,9% респондентів оцінили роботу суду на «задовільно» і  1,4% - на «погано».

За 5-бальною шкалою середня оцінка якості роботи суду становить 4,6 бали (4,7).

 

Виміри якості

серпень  2016 року

травень 2015 року.

Доступність суду

4,76

4,32

Зручність та комфортність перебування у суді

4,76

4,54

Повнота та ясність інформації

4,63

4,76

Сприйняття  роботи працівників апарату

4,63

4,70

Дотримання термінів судового розгляду

4,23

4,63

Сприйняття роботи суддів

4,70

4,77

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в табл.

Таким чином, у Вовчанському районному суді Харківської області найкраще забезпечуються показники - доступність суду, зручність та комфортність перебування у суді, тоді як у 2015 році найкращим показником було сприйняття роботи суддів - їх коректність, доброзичливість, ввічливість, дотримання ними процедури розгляду справи, надання сторонам можливості обґрунтувати свою позицію, належна підготовка до справи та знання справи.

Найгірше в суді забезпечується дотримання  термінів  судового розгляду, що пов'язано, в основному з: недотриманням графіку початку судових засідань – 13% - негативних відповідей; неврахування побажань учасників судового процесу у призначенні дня та часу судового засідання – 20 % негативних відповідей;  10% опитаних невчасно тримали повістки про виклик до суду; 6,7% опитаних вважають  необґрунтованими затримки/перенесення  судових засідань.

 

Серед  зауважень та пропозицій, щодо покращення роботи суду відвідувачі вказали   на таке: «покращити умови праці працівників суду і доступ для людей з обмеженими можливостями» та «облаштування гардеробу».

           60% опитуваних вказали, що їх враження від візиту до суду сьогодні відповідають очікуванням, 40 % вказали, що враження були кращими ніж очікували.

 30% опитуваних зазначили, що у  порівнянні з  минулим роком, якість роботи суду загалом значно покращилась; 20% - покращилася несуттєво; 10 %  - залишилася без змін; 3 % - важко сказати; 36,7 % вказали «9» - код не відповіді.

 36,7% опитуваних вказали, що відчули позитивні зміни в організації роботи суду, після запровадження  автоматизованої системи діловодства; 56,6 % вказали «9» - код не відповіді; 6,7 % - не відчули ніяких змін.

 Висновок:

 В суді вживаються заходи щодо поліпшення якості роботи суду з урахуванням  рекомендацій за результатами опитування  громадян у  травні 2015 року, тому  показники – доступність суду,  зручність та комфортність перебування  у приміщенні суду -  зросли.

 Зниження показників з дотримання  термінів  судового розгляду, можливо, виникло через зростання навантаження на суддів,  у зв’язку із неповною штатною чисельністю суддів.