Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Правила внутрішнього трудового розпорядку Вовчанського районного суду Харківської області

                                                                                                                  

ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами суддів, державних службовців

та працівників Вовчанського районного суду Харківської області

протокол № 3 від 25.01.2017 року зі змінами і доповненнями

внесеними на Нараді суддів Вовчанського районного суду Харківської

області № 18 від 30.06.2017 року, зі змінами внесеними рішенням

загальних зборів державних службовців Вовчанського районного

суду Харківської області № 1 від 03.01.2018

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку державних службовців Вовчанського

районного суду Харківської області

І.  Загальні положення

  1. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

Режим роботи суду встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у суді, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин з 12 годин 00 хвилин до 12 годин 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

Відповідно до чинного режиму роботи в суді встановлюється такий розпорядок: Понеділок-четвер:

Початок робочого дня - 08 год. 00 хв.

Перерва для відпочинку та харчування - з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв. Закінчення робочого дня - 17 год. 00 хв.

П’ятниця:

Початок робочого дня - 08 год. 00 хв.

Перерва для відпочинку та харчування - з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв. Закінчення робочого дня - 15 год. 45 хв.

Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою - консультантом, на якого покладені обов’язки служби управління персоналом керівнику апарату суду.

  1. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність
  1. Перебування державного службовця у Вовчанському районному суді Харківської області у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який затверджується керівником апарату суду.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

  1. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно- правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку покладені відповідні функції в суді.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

  1. Прикінцеві положення