Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності суду

 

Нормативно-правові засади діяльності суду визначають:

 

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР

Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів»

Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу»  

Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»

Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI  «Про захист персональних даних»

Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року, з наступними змінами.

 Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, з наступними змінами.

Закон України «Про запобігання корупції» № 1700 -VII від 14 жовтня 2014 року, з наступними змінами.

Закон України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року, з наступними змінами.

Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена наказом Державної судової адміністрації № 173 від 17 грудня 2013 року.

Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затверджена наказом Державної судової адміністрації України № 168 від 15 грудня 2011 року.

Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року № 22.

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № ЗО.

Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33.